Інформація про надання освітніх послуг в Конференц-готель "Зелена Буча"

Важливими характеристиками культури підприємства є рівень освіти персоналу, його професіоналізм і вміння працювати в команді. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу набуває стратегічного значення в умовах зростаючого конкурентного середовища.

Навчання персоналу в таких умовах стає одним з головних чинників успіху, оскільки дозволяє переходити до професійних технологій, у тому числі і в управлінні.

Головною метою діяльності ГНЦ «Зелена Буча» є забезпечення високої якості підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців УДППЗ "Укрпошта", здатних до постійного самовдосконалення та оновлення своїх професійних знань і навичок.

ГНЦ «Зелена Буча» пропонує в рамках існуючої системи безперервного навчання працівників підприємства Укрпошти зробити акцент на навчання начальників та їх заступників, операторів і листонош відділень поштового зв’язку філіалів Укрпошти за допомогою змішаної форми навчання (дистанційні курси та очні тренінги). Тематикою дистанційних курсів передбачено вивчення методики надання нових послуг, які впроваджені в Укрпошті, технології обслуговування (B2C) клієнтів, пропонування супутніх послуг, відпрацювання навичок роботи з запереченнями клієнтів тощо.

За період 2012-2015 рр. у ГНЦ «Зелена Буча»:

  • • за денною формою навчання пройшли близько 8 000 працівників;
  • • за дистанційною формою навчання (дистанційні курси, вебінари) більше 50 000 працівників;
  • • на виїзних тренінгах та навчаннях у філіалах більше 3 000 працівників.

ГНЦ «Зелена Буча» має ліцензію (серія АЕ №52821) Міністерства освіти і науки України від 05.12.2014 на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців та керівників галузі поштового зв'язку за напрямком:

  •  • «Технологія та економіка поштового зв'язку»,
  •  • «Управління, економіка та фінанси в галузі поштового зв'язку»,
  •  • «Інформаційні управляючі системи та технології інформаційні».

Також, навчальний центр підтрімує систему управління якістю - ISO 9001-2008 з 2008 року. У 2016 році навчальний центр успішно пройшов наглядовий аудит за міжнародною СУЯ ISO 9001-2008 та отримав сертифікат терміном дії до 09.07.2017 року, а в системі управління якості ДСТУ ISO 9001-2009 отримав сертифікат терміном дії до 08.07.2019.

Укр