Умови користування

Відповідно до плану проведення семінарів-нарад, підвищення кваліфікації, навчання з охорони праці та пожежної безпеки керівних працівників та фахівців філіалів УДППЗ «Укрпошта» в ГНЦ «Зелена Буча» на 2016 рік заплановано:

НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Поняття охорони праці. Соціально – економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Закон України «Про колективні договори і угоди». Охорона праці як об’єкт управління. Реалізація вимог стандарту OHSAS 18001. Підходи до здійснення процесом управління ризиками. Ідентифікація ризиків на конкретному робочому місці. Основні положення Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. Безпека праці в підгалузі поштового зв’язку. Вимоги безпеки до території та виробничих приміщень. Загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання. Вимоги безпеки до виробничих процесів. Вимоги безпеки під час приймання та обробки пошти. Вимоги безпеки під час перевезення, обміну та доставки пошти.

Категорії слухачів

Заступники директорів дирекцій, керівники безбалансових виробничих підрозділів та їх заступники, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт, але не здійснюють нагляд за утриманням та не організовують безпечну експлуатацію ліфтів, котлів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних кранів.

ПРОДАЄМО ТА ОБСЛУГОВУЄМО ПРОФЕСІЙНО.

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ З КЛІЄНТОМ

Загальна інформація про УДППЗ «Укрпошта», корпоративні цінності та імідж національного оператора поштового зв’язку. Інформація про послуги, які надає Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Організація роботи оператора поштового зв’язку. Клієнт-орієнтоване обслуговування. Етапи обслуговування клієнтів. Робота з усними претензіями та скаргами. Основи стрес-менеджменту.

Категорії слухачів

Начальники відділень поштового зв’язку, співробітники центрів обслуговування споживачів і продажу послуг та дільниць з продажу послуг, які працюють безпосередньо з клієнтом.

НАДАННЯ ПОСЛУГИ «КУР’ЄРСЬКА ДОСТАВКА»,

ЯК ДОДАТКОВИЙ СЕРВІС

Організація надання послуги «Кур’єрська доставка», як додатковий сервіс в УДППЗ «Укрпошта». Ключові клієнти, які користуються послугою «Кур’єрська доставка». Послідовність замовлення і приймання відправлень з послугою «Кур’єрська доставка». Переваги удосконалення послуги «Кур’єрська доставка», як додаткового сервісу. Алгоритм спілкування з клієнтом при потребі в послузі «Кур’єрська доставка».

Категорії слухачів

Начальники та заступники начальників дільниць «Кур’єрська доставка», відділень поштового зв’язку, оператори поштового зв’язку.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРОДАЖУ ПОСЛУГ ТА ТОВАРІВ

Потреби клієнтів. Техніка виявлення потреб клієнтів та подальше формування потреби в нових продуктах. Технологія взаємодії з клієнтом.

Формування ціннісних орієнтирів та клієнтоорієнтованості персоналу. Техніка ефективної презентації послуги (товару). Робота із складними клієнтами. Типові сценарії продажу: методики створення та впровадження в діяльність персоналу з продажу. Впровадження технік ефективного продажу послуг та клієнтоорієнтованого підходу у роботу персоналу з продажу.

Категорії слухачів

Начальники та фахівці відділів філіалів УДППЗ «Укрпошта», керівники безбалансових виробничих підрозділів, начальники та заступники начальників ВПЗ, оператори поштового зв’язку.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ДЛЯ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ:

«ДІАЛОГ З КЛІЄНТОМ», «ПРОДАЖІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ», «КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПОСЛУГ», «СТАНДАРТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ», «ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ»

Загальна інформація про УДППЗ «Укрпошта», корпоративні цінності та імідж національного оператора поштового зв’язку. Закон України «Про поштовий зв’язок». Поштовий зв’язок загального призначення.

Державна цільова економічна програма розвитку поштового зв’язку. Місія та стратегічна мета УДППЗ «Укрпошта».

Стратегічні завдання. Конкурентні переваги УДППЗ «Укрпошта». Імідж та корпоративний стиль підприємства. Інформація про послуги, які надає Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта». Україна і Всесвітній поштовий союз.

Стандарти обслуговування клієнтів. Додаткові інструменти для створення зони довіри з клієнтом. «Приєднання» до клієнта. З’ясовування потреб клієнта.

Загальний огляд фінансових послуг. Поштові перекази в межах України. Поштові перекази за межі України. Виплата і доставка пенсій, грошової допомоги. Приймання платежів. Інші послуги, що акумулюють фінансові послуги.

Категорія слухачів

Оператори поштового зв’язку.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: СПРОЩЕНИЙ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ПОШТУ

Визначення адміністративних (державних) послуг. Суб’єкти надання адміністративних послуг. Загальна характеристика адміністративних послуг, їх класифікація. Умови Меморандумів про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг. Нормативні документи, що регламентують їх надання, у т.ч. засобами поштового зв’язку.

Категорії слухачів

Начальники та заступники начальників відділень поштового зв’язку, оператори поштового зв’язку, задіяні у процесі надання адміністративних послуг.

НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ПЕРЕСИЛАННЯ ВІДПРАВЛЕНЬ

«ПРИСКОРЕНА ПОШТА»

Визначення понять «відправлення «Прискорена пошта», «виділені відділення поштового зв’язку», «нормативний строк пересилання відправлень «Прискорена пошта». Вимоги до маси та вимірів відправлень. Максимальна оголошена цінність відправлення «Прискорена пошта». Схема пересилання відправлень «Прискорена пошта».

Нормативні строки пересилання та вимоги до вкладення відправлень «Прискорена пошта». Упакування та адресування відправлень «Прискорена пошта». Приймання відправлень «Прискорена пошта». Обробка відправлень «Прискорена пошта» у виділених відділеннях поштового зв’язку. Доставка, вручення та строки зберігання відправлень «Прискорена пошта».

Категорії слухачів

Начальники та заступники начальників відділень поштового зв’язку, оператори поштового зв’язку, задіяні у процесі надання послуг поштового зв’язку.

ПОСЛУГИ БЕЗ БАР’ЄРІВ – ДОСТУПНО, ЗРУЧНО, З РОЗУМІННЯМ

Визначення понять «доступність», «дискримінація за ознакою інвалідності», «інвалідність», «людина з особливими потребами», «людина з інвалідністю», «маломобільні групи населення», «Універсальний Дизайн».

Особливості спілкування та надання послуг клієнтам, які мають ураження слуху або не чують, які мають ураження зору або не бачать, які мають труднощі при спілкуванні, які мають затримку розумового розвитку, емоційно неврівноважені або мають явні ознаки психічних розладів. Альтернативні шляхи надання послуг.

Основні фрази, які рекомендовано використовувати при обслуговуванні людей з інвалідністю.

Категорії слухачів

Начальники та заступники начальників відділень поштового зв’язку, оператори поштового зв’язку, задіяні у процесі надання послуг поштового зв’язку.

Укр